Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέματα

1. Περί τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2022.
2. Περί έγκρισης έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
Δήμου Μεγαρέων 2ου τριμήνου 2022.
3. Περί έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσία) β’
τριμήνου 2022».
4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
«Περί αποδοχής ή μη της συμβιβαστικής πρότασης του Δήμου περί
καταβολής επιδικασθέντος ποσού σε καθέναν από τους 13 σχολικούς
φύλακες, σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις»
5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 27/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων,
τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2022-2023, των
μαθητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» του Δήμου Μεγαρέων και του
παραρτήματός του στην Ν. Πέραμο».
6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 28/2021 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. <<Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων
των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών», της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το διδακτικό έτος 2022-2023>>.
7. Περί επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β’
δόση 2022).
8. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κ.
Βασιλικής Ι. Μπράβου
9. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την 3η
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Αττικής