«Η έλλειψη στοιχειωδών παροχών προς τους δημότες, όπως η καθαριότητα και ο δημοτικός φωτισμός, επιβάλλουν την μείωση των δημοτικών τελών και όχι την διατήρηση τους στις ήδη αυξημένες τιμές» υποστηρίζει ο Κλεάνθης Βαρελάς σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρεται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2/11 όπου ελήφθη η απόφαση για τα δημοτικά τέλη να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2022.
Επισημαίνει ότι ο συνδυασμός του «Μαζί με Όραμα» κατέθεσε προτάσεις με τις οποίες οι οποίες στοχεύουν στην ανακούφιση των πολιτών και των επιχειρήσεων οι οποίοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.
Επίσης ισχυρίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες από τις Υπηρεσίες του Δήμου δεν ανταποκρίνονται στα ποσά τα οποία πληρώνουν, αναφερόμενος στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό.

Ο συνδυασμός του κ. Βαρελά κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις:

–  Κάθετη μείωση των τελών κατά 15%. Η μείωση αυτή θα ανακουφίσει κυρίως τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση και λαμβάνουν αυξημένους λογαριασμούς από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

– Παρατηρούμε ότι τα δημοτικά τέλη των κατοικιών στην περιοχή της Κινέτας και του Αλεποχωρίου είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Οι πολίτες στις περιοχές αυτές καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη προφανώς λόγω της μεγαλύτερης απόστασης από την μητρόπολη και του μεγαλύτερου κόστους της μετακίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και του προσωπικού. Έχουμε παρατηρήσει ότι η Κινέτα και το Αλεποχώρι δεν απολαμβάνουν την ανταπόδοση των καταβαλλόμενων τελών ενώ χρησιμοποιούνται μέθοδοι που ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες και δεν εφαρμόζονται σύγχρονες τακτικές εξοικονόμησης πόρων. Προτείνουμε την εξομοίωση των δημοτικών τελών στις περιοχές της Κινέτας και του Αλεποχωρίου με αυτών των Μεγάρων και της Νέας Περάμου και την εξεύρεση σύγχρονων τρόπων μείωσης των απορριμμάτων ή/και αποκομιδής αυτών καθώς και εξεύρεση σύγχρονων τρόπων μείωσης των δαπανών ηλεκτροφωτισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

– Η εισήγηση αναφέρει ότι οι ανάπηροι με βαθμό αναπηρίας άνω του 80% και πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Όπως γνωρίζουμε η πολιτεία παρέχει προνοιακά επιδόματα και άλλες παροχές σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Προτείνουμε την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% με τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια της εισήγησης.

–  Στο μέρος που αφορά τους πολύτεκνους αναφέρεται ότι αυτοί έχουν 100% απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όσους έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αν το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά ένα λεπτό του ευρώ οι πολύτεκνοι καλούνται να καταβάλλουν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με μηδενική έκπτωση. Προτείνουμε διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ, το οποίο να αφορά αποκλειστικά πραγματικό εισόδημα και όχι τεκμαρτό.

Διαβάστε εδώ τις προτάσεις