Μετά την δημοσιοποίηση από τον επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Τώρα» Γιώργο Μπερδελή της έναρξης ερευνών για κοιτάσματα βωξίτη στα Γεράνεια και την δημοσίευση του θέματος από την εφημερίδα Αιχμή, ο Δήμος Μεγαρέων προχώρησε στην συγκρότηση επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων από το προσωπικό του.

Όπως έγινε γνωστό από σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, η εταιρεία Δελφοί Δίστομον ΑΜΕ ζητά άδεια να κάνει ερευνητικές γεωτρήσεις σε έκταση 50 χιλιάδων περίπου στρεμμάτων η οποία βρίσκεται στην οροσειρά Γεράνεια και στην επικράτεια του Δήμου Μεγαρέων.
Στο αρχικό στάδιο ζητείται άδεια για 15 γεωτρήσεις. Ωστόσο, εφόσον βρεθούν κοιτάσματα θα ζητηθεί να γίνουν περισσότερες γεωτρήσεις.

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και η σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Εν τω μεταξύ, οι αρχηγοί των δημοτικών παρατάξεων θα λάβουν γνώση όλων των σχετικών εγγράφων περιλαμβανομένου και του λεπτομερούς χάρτη των γεωτρήσεων.