Στην κορυφή των Γερανείων βρέθηκαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγάρων και εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και άλλα μέλη του συλλόγου προκειμένου να διακηρύξουν συμβολικά την αντίθεσή τους στις επιχειρούμενες μεταλλευτικές έρευνες.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων συμμετέχει με εκπρόσωπό του τον πρόεδρό του Ισίδωρο Καστάνη στην Επιτροπή Αγώνα κατά των Ερευνών.

Στο βουνό ανέβηκαν ο πρόεδρος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Γιάννης Χαλόφτης, Βασίλης Μπάρδης, Βασίλης Μενιδιάτης, Προκόπης Μουρτζούκος και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κυνηγετικών Συλλόγων.