Γιάννης Σεβαστής

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 υπό την προεδρία του Γιάννη Σεβαστή.
Οι νέοι Σύμβουλοι, εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζήτησαν επίσης θέματα γενικού ενδιαφέροντος και έδειξαν ότι στη διάρκεια της θητείας τους θα εργασθούν με ζήλο για τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις ανάγκες και της προοπτικές της Νέας Περάμου.

Το πρώτο θέμα στο οποίο αποφάσισαν τα μέλη του Συμβουλίου ήταν ο ορισμός του κ. Γιάννη Ψωμιάδη ως αναπληρωτή προέδρου.

Γιάννης Ψωμιάδης

Στο πλαίσιο των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του ΣΔΚ διαμόρφωσαν πρόγραμμα 18 εκτελεστέων εκτελεστέων έργων και 25 δράσεων για το 2020.
Στο πρόγραμμα έργων μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται πρόγραμμα ασφαλοτοστρώσεων δρόμων, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η διάνοιξη του δρόμου της Σχολής Πυροβολικού και ο εξωραϊσμός της παραλίας.

Σημαντική επίσης ήταν η απόφαση την οποία έλαβε το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας ώστε να περιοριστθούν τα φαινόμενα ανεξέλεγκτης απόθεσης αποριμμάτων σε πολλές περιπτώσεις.
Ιδιαίτερα επισημάνθηκε το γεγονός της επιβάρυνσης του κέντρου με δεκάδες κάδους οι οποίοι δεν εξυπηρετουν μόνο τους γείτονες αλλά και την περιφέρεια, γεγονός το οποίο επιβαρύνει και υποβαθμίζει το κέντρο.

Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη κατασκευής αντιπλημμυρικού έργου από το Μετόχι έως το Γεφυράκι αφού η περιοχή πλημμυρίζει και ταλαιπωρείται σε κάθε νεροποντή.