ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ καλούν όλα τα μέλη του συλλόγου στην καθορισμένη από το καταστατικό Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο «Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο».

Θέματα προς συζήτηση και έγκριση:

  1. Τροποποίηση καταστατικού του συλλόγου
  2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Μετά την πάροδο μιας ώρας και εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι παρόντα.

Στην συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την προστασία από τον covid-19

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Νικολάου

Ο Γενικός Γραμματέας
Αντώνης Υψηλάντης