Η πρόεδρος του Ηρόδωρου βραβεύτηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την συμμετοχή και συμβολή του δημοτικού νομικού προσώπου στις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος «Be Active» (Να είστε ενεργοί).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συντονισμένη διοργάνωση δράσεων σε διάφορες πόλεις κάθε συμμετέχουσας χώρας με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γενικό θέμα της εκστρατείας είναι η ενθάρρυνση όλων των πολιτών να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Ηρόδωρος έχει διοργανώσει δράσεις βασισμένες σε αυτό το πρότυπο και για τον λόγο αυτό βραβεύτηκε στο πρόσωπο της προέδρου του.