Με ανακοίνωση η οποία εκθέτει τον Δήμο Μεγαρέων και τον Δήμο Κορωπίου βγαίνει σήμερα ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) αναφερόμενος στις αντιδράσεις οι οποίες ξέσπασαν στους δύο Δήμους της Αττικής για την εικαζόμενη, όπως χαρακτήρισε, εγκατάσταση σε περιοχές τους Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), σύμφωνα με δημοσίευμα σε συγκεκριμένη εφημαρίδα της Αθήνας.

Για τον Δήμο Μεγαρέων αναφέρεται ότι αυτός έλαβε γνώση των αποφάσεων 343/2017 του ΕΔΣΝΑ και 414/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα την αποκατάσταση και αξιοποίηση των εξωφλημένων και ανενεργών λατομείων – μεταλλείων αλλά δεν κατέθεσε καμία παρατήρηση ή πρόταση. Με άλλα λόγια ο Δήμος Μεγαρέων γνώριζε οτι το λατομείο Σταμέλου περιλαμβάνεται σε αυτά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ΧΥΤΥ.
Ωστόσο μετά την ενημέρωση ο Δήμος δεν κατέθεσε καμία παρατήρηση ή πρόταση.

Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Κορωπίου όπου η αναφερόμενη θέση έχει επιλεγεί από το 2003 σύμφωνα με τον νόμο 3164, άρθρο 33 και παρέμεινε επιλεγμένη χωρίς αντιρρήσεις και το 2013 με νέο νόμο τον οποίο πρότεινε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός και Δήμαρχος ήταν πσημερινός Δήμαρχος Κορωπίου κ. Κιούσης.

Από τον ΕΔΣΝΑ εκφράζεται η θέση ότι πηγή της ενημέρωσης των πολιτών για τέτοιου είδους θέματα οφείλει να είναι πάντα οι αρμόδιοι φορείς και όχι δημοσιεύματα του Τύπου