Συνεδριάσεις σε διάφορα μέρη της περιοχής ευθύνης του αποφάσισε να πραγματοποιεί το διοικητικό συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Σκοπός της απόφασης είναι η ενημέρωση και έμμεση στήριξη των επιχειρήσεων-μελών του σε νέες σύγχρονες και καινοτόμες δράσεις.

Με την ευκαιρία, το ΒΕΠ θα ενημερώνει για το σύγχρονο ρόλου του θεσμού των Επιμελητηρίων και τη συμβολή τους στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.

Πρεμιέρα στο Δήμο Περάματος

Η πρώτη αποκεντρωμένη συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο Δήμο Περάματος, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 18:30.

Μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης περιλαμβάνεται και η ανάδειξη των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του εν λόγω Δήμου.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις επιχειρηματιών, παλαιών μελών Β.Ε.Π., για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συμβάλει στην τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.