Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά διοργανώνει, αύριο 13 Μαρτίου2019, ώρα 17:30, ενημερωτική εκδήλωση – παρουσίαση των δράσεων με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Η εκδήλωση αποτελεί μία από σειρά τέτοιων εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΑ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ, τον ΕΦΕΠΑΕ και την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα    ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερομένους προς επίλυση αποριών.