Πραγματοποιήθηκε στην Καποδιστριακή Στέγη του Δήμου Σπετσών, τη Δευτέρα 18/03/2019, η παρουσίαση της ανοικτής ενημερωτικής εκδήλωση με θέμα:

Παρουσίαση των Δράσεων
«Μεταφορικό Ισοδύναμο»
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΚΕΠΑ ΒΕΠ).

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών Σπύρος Φαρδέλος και ο κ.Ελεύθεριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά αφού ευχαρίστησε το Δήμο Σπετσών για τη συνεργασία του καθώς και όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση, υποσχόμενος ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης των μελών του,  έδωσε το λόγο στα στελέχη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας τα οποία παρουσίασαν αναλυτικά τις εν λόγω δράσεις.

Στη συνέχεια ακολούθησαν απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους παριστάμενους προς τους εισηγητές.