Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης ΒΕΠ και τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) ενημερωτική εκδήλωση με θέμα :

«Επιχειρηματικότητα 2ης Γενιάς / Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης»

την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρα 17.30 μ.μ.
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Β.Ε.Π., (Καραΐσκου 111, 3ος όροφος)

Η συμβολή της οικογενειακής επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και έχει ως αποτέλεσμα να παράγεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και να απασχολείται σημαντικός αριθμός εργαζομένων από αυτές τις επιχειρήσεις.
Δυστυχώς, μόνο μικρό ποσοστό των οικογενειακών επιχειρήσεων περνά επιτυχώς στη δεύτερη γενιά και, ακόμα μικρότερο, επιβιώνει στην τρίτη.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η σωστή προετοιμασία των ανθρώπων οι οποίοι θα κληθούν να διοικήσουν στο μέλλον την οικογενειακή επιχείρηση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα βιωσιμότητας με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης.