Σε φάση επεξεργασίας προτάσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού για το έτος 2017 βρίσκονται τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.SDK_MEGARWN_2015_08_03_250
Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου 2016 ο Πρόεδρος Ηλίας Μουσταΐρας έδωσε το έναυσμα για την προετοιμασία, εκ μέρους των μελών, προτάσεων οι οποίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα τεθούν στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα πάρει και την τελική απόφαση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη μεταρρύθμιση των ΟΤΑ η οποία φέρει το όνομα «Καλλικράτης», οι Δήμοι συντάσσουν πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο προσαρμόζονται οι ετήσιες δράσεις των Δήμων και Περιφερειών.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαρέων 2015 – 2019 το ΣΔΚ Μεγάρων πρέπει να κινηθεί μέσα στους εξής επιχειρησιακούς άξονες:

  • Φυσικό Περιβάλλον
  • Χωροταξία – Οικιστικό Περιβάλλον
  • Υποδομές Μεταφορών – Οδικού Δικτύου – Ενέργειας και Επικοινωνιών
  • Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
  • Κοινωνική Μέριμνα-Κοινωνική Ενσωμάτωση
  • Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση
  • Πολιτισμός – Αθλητισμός – Αναψυχή
  • Ισότητα Φύλων και Ευκαιριών
  • Εθελοντισμός και Κοινωνικά Δίκτυα
  • Φιλοζωία