Τους Δήμους Μεγαρέων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ενισχύει με έκτακτη επιχορήγηση το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως μας ενημερώνει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, έκαστος Δήμος ενισχύεται με ποσό 100 χιλιάδων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες οι oποίες προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγές στα Γεράνεια το Μάιο του 2021.

Τα χρήματα προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εδόθηκαν μετά από έγγραφα αιτήματα των δύο Δήμων προς το ΥΠΕΣ τα οποία υπεβλήθησαν τον Ιούνιο.