Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Υφυπουργό, κ.κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και Ιωάννη Κεφαλογιάννη, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα μελών του, ζήτησε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ψηφιακό Μητρώο Λειτουργούντων Συνεργείων, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας τους, αλλά και των συνθηκών λειτουργίας τους, λόγω της πανδημίας.
Στην επιστολή ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γεώργιος Παπαμανώλης – Ντόζας τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου θα θέσει τέλος σε κάθε παράνομη δραστηριότητα και θα προστατεύσει τον κάθε καταναλωτή από κάθε είδους αυθαιρεσία, όμως στη δεδομένη χρονική συγκυρία μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.