Με βασικό πυρήνα την πρόταση της Τοπικής Ανεξάρτητης Κίνησης Νέας Περάμου η οποία συμπληρώθηκε με προτάσεις του συνδυασμού Μαζί με Όραμα διαμορφώθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019 – 2023 και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων για έγκριση.

Πρόκειται για ένα πλήρες σχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται αφενός στις απαιτήσεις του νόμου, αφετέρου αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση και προσδιορίζει απαραίτητες λύσεις τόσο σε  μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο.
Ταυτόχρονα επισημαίνει επείγουσες παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν σε σοβαρά προβλήματα τα οποία είτε προέκυψαν πρόσφατα, όπως η αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθώς και σε άλλα τα οποία χρονίζουν όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και οι χρήσεις γης.

Κλικ εδώ και διαβάστε το ΕΠ