Το Ιδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης με προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκαν σήμερα ζητά εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου  για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Εκπαιδευτές για το σχολικό έτος 2019/2020.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr μέχρι τις 23 Αυγούστου 2019 ώρα 15.00 ή εάν θέλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς έως τις 26 Αυγούστου 2019 για δε τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση με προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης μέχρι τις 19 Αυγούστου 2019, ώρα 15.00.