Το μισό των αποδοχών του για περίοδο 2 μηνών αποφάσισε να καταθέσει ο Δήμαρχος Μεγαρέων σε ειδικό λογαριασμό ο οποίος ανοίχθηκε ειδικά για να προσφέρει στην κάλυψη αναγκών του Δήμου εξ αιτίας της πανδημίας του covid-19.

Ο Δήμος προέβη στη συγκεκριμένη ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του την οποία είχε χθες με τα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με την πορεία της πανδημίας στα Μέγαρα.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις του Δήμου απαιτούν μεγαλύτερες δαπάνες γι’ αυτό και ανοίχτηκε ο συγκεκριμένος λογαριασμός ώστε να τις υπηρετήσει.
Μαζί με τον Δήμαρχο, το ίδιο αναλογικά ποσό θα καταθέσουν όλοι οι έμμισθοι αιρετοί αξιωματούχοι της Διοίκησης.

Ο κ. Σταμούλης έκανε έκκληση προς τους συμπολίτες οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν και αυτοί χρήματα.

Η δήλωση του Δημάρχου: «Εκτιμώντας την σοβαρότητα της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού και των έκτακτων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και ο Δήμος  Μεγαρέων, επιθυμώντας να συνδράμουμε την όλη προσπάθεια, τόσον εγώ όσο και όλοι οι αιρετοί αμειβόμενοι της Διοίκησης του Δήμου, καταθέτουμε το ήμισυ των αποδοχών δύο μηνών στον λογαριασμό 411/545071 – 35, που έχει ανοιχθεί στην Εθνική Τράπεζα για το σκοπό αυτό, με IBAN:GR 54 0110 4110 0000 4115 4507 135.»

Στον ίδιο λογαριασμό μπορεί οποιοσδήποτε συμπολίτης επιθυμεί να καταθέσει οποιοδήποτε ποσό θέλει και μπορεί.