Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, στις 3:30 το απόγευμα συζητείται τμήμα του θέματος για διεξαγωγή ερευνών αξιολόγησης των κοιτασμάτων βωξίτη στα Γεράνεια από την εταιρεία Δελφοί Δίστομον ΑΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και του Δημοτικού, είναι γνωμοδοτικός και στην προκείμενη περίπτωση αφορά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να εκφέρει γνώμη για τη μελέτη και τίποτε περισσότερο.

Όπως είναι γνωστό η κοινωνία των Μεγάρων απορρίπτει σύσσωμη κάθε προοπτική μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο βουνό ακόμα και ερευνητική.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την κατηγορηματική και ομόφωνη άρνησή του και έχει αναζητήσει συμμάχους και υποστηρικτές στα πολιτικά κόμματα και στην Περιφέρεια Αττικής ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται τα επιστημονικά δεδομένα προκειμένου να στοιχειοθετήσει την καταστροφή του περιβάλλοντος η οποία μέλλει να προκύψει από εξορυκτικές δράσεις στα Γεράνεια.

Εισηγητής του θέματος είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Α. Αναγνωστόπουλος