Την τακτική εκδήλωση Περάμεια διοργανώνει ο Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών στο θεατράκι της παραλίας Νέας Περάμου την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 20:00.

Είναι μια από τις μεγάλες εκδηλώσεις του συλλόγου και είναι μια ευκαιρία για αναφορά στις παραδόσεις της Περάμου.

Σε περίπτωση που ο καιρός εμποδίσει την εκδήλωση, αυτή θα πραγματοποιηθεί στο τοπικό Πολιτιστικό Κέντρο.