Σταθερή και πιστή στις ανθρωπιστικές και κοινωφελείς δράσες της, συνεχίζει με αιμοδοσία η ΕΟ Μεγάρων Κούρος την Κυρακή 7 Οκτωβρίου διενεργώντας την 22η αιμοδοσία στο Κέντρο Μεγάρων.
Καλεί τα μέλη και τους φίλους της να πλαισιώσουν την πρωτοβουλία όπως κάνουν με προθυμία κάθε φορά.