Τέρμα οι χρεώσεις για αναγγελία βλάβης τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού από οποιοδήποτε δίκτυο μετά από απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Στο εξής όσοι θέλουν να δηλώσουν βλάβη του τηλεφώνου τους προς τον πάροχό τους μπορούν να το κάνουν τηλεφωνόντας από Δευτέρα έως Σάββατο στους εξής αριθμούς:

Cyta13811
FORTHNET13731
WIND13700
OTE σταθερή: 13788
Cosmote κινητή: 13738
VODAFONE13840

Ο Συνήγορος εξέδωσε την εν λόγω απόφαση αφού είχε γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων για το θέμα της χρέωσης κλήσεων προς αριθμούς αναγγελίας βλαβών.
Βάσει του κανονισμού περί αδειών κινητής τηλεφωνίας ο πάροχος πρέπει να διαθέτει γραμμή εξυπηρέτησης η οποία θα λειτουργεί χωρίς χρέωση για τουλάχιστο 16 ώρες το 24ωρο από Δευτέρα έως και Σάββατο.
Στις ώρες λειτουργίας της εν λόγω γραμμής περιλαμβάνονται οι εργάσιμες ώρες, ενώ ο χρόνος αναμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε λεπτά με την επιφύλαξη περιπτώσεων ανωτέρας βίας λόγω εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο», η Αρχή, κάλεσε τους Παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, να της γνωστοποιήσουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς, στους οποίους μπορούν να καλούν οι καταναλωτές για δήλωση-αναγγελία βλάβης σε σταθερή ή κινητή τηλεφωνία, από οποιοδήποτε δίκτυο, χωρίς χρέωση.

Επί πλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε από όλους τους Παρόχους να γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω τηλεφωνικές γραμμές στους συνδρομητές τους με κάθε πρόσφορο μέσο (αναγραφή στους λογαριασμούς σε εμφανές σημείο, αναφορά σε προβεβλημένο σημείο της ιστοσελίδας του παρόχου κ.λ.π), παράλληλα με την αναφορά τους στη δεύτερη σελίδα της σύμβασης, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες χρεώσεις.