Προέχει η ασφάλεια του κόμβου της εισόδου της πόλης των Μεγάρων και κατόπιν τα σχέδια και οι μακέτες ανάπλασής της, λέει η Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση και συγκεκριμένα ο επικεφαλής της Βασίλης Πολυχρόνης.
Στην ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε μετά την δημοσίευση των προθέσεων της δημοτικής αρχής να αναπλάσει την είσοδο επισημαίνεται ότι πέραν των αναπλάσεων μέριμνα πρέπει να δοθεί για την ασφαλή διέλευση, τη σηματοδότηση, τη δημιουργία κυκλικού κόμβου, την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την εξομάλυνση της διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών.

Εδώ ολόκληρη η ανακοίνωση