Ερώτηση σχετικά με την τύχη της λυματολάσπης, κατάλοιπο της επεξεργασίας λυμάτων του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού Μεγάρων έθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/3/2017.
Ειδικότερα ο κ. Λέλης, βασιζόμενος σε διαδόσεις και προσωπικές πληροφορίες, ζήτησε να ενημερωθεί αν συνεχίζεται να εφαρμόζεται η μέθοδος ουδετεροποίησης των καταλοίπων με μικροοργανισμούς ή όχι.
Τυχόν παύση εφαρμογής αυτής της μεθόδου θα απαιτούσε τη μεταφορά της λυματολάσπης σε πιστοποιημένο κέντρο διάθεσης.
Όπως υπενθύμισε στους Δημοτικούς Συμβούλους ο κ. Λέλης, η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς εφαρμόσθηκε από την διοίκηση Μαρινάκη επειδή είναι φθηνότερη.
Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται πλέον ζήτησε να πληροφορηθεί πώς και πού μεταφέρονται τα κατάλοιπα.

Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε ότι το κόστος της εν λόγω μεθόδου αποδείχθηκε ασύμφορο και κατά συνέπεια αποφασίστηκε η διακοπή του και η μεταφορά της λυματολάσπης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜεγκαΕκο.

Με λεπτομερέστερη απάντηση παρενέβη ο Αντιδήμαρχος Λευτέρης Κοσμόπουλος, ως εντεταλμένος στη ΔΕΥΑ παρέθεσε τα οικονομικά στοιχεία.
Το ετήσιο κόστος με την μέθοδο των μικροοργανισμών είναι €140 χιλιάδες
Το ετήσιο κόστος μεταφοράς των καταλοίπων στη ΜεγκαΕκο είναι €80 χιλιάδες

Η σημαντική αυτή διαφορά είχε ως συνέπεια την απόφαση να μεταφέρονται τα κατάλοιπα και όχι να ουδετεροποιούνται επί τόπου.