Το αδιέξοδο το οποίο απειλούσε να δημιουργήσει στη διοίκηση των Δήμων και Περιφερειών η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να επιβάλει την απλή αναλογική στην εκλογή των Συμβουλίων, έρχεται να επιλύσει το πρώτο νομομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, αφού άκουσε τις απόψεις Δημάρχων και Περιφερειαρχών, κατέληξε στις ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα με την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αντιμετωπίζονται και άλλα προβλήματα τα οποία εισήγαγε ο νόμος “Κλεισθένης”.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, επιγραμματικά η νομοθετική παρέμβαση εστιάζεται στα εξής σημεία:

  • Θέσπιση δυνατότητας σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων (στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του δημάρχου ή περιφερειάρχη) οι οποίες λογίζονται ως ενιαία παράταξη για τη λειτουργία των Οργάνων των ΟΤΑ, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συνεργασία τους κατά τρόπο αντίστοιχο με την κοινοβουλευτική διαδικασία (σχηματισμός συμμαχικών κυβερνήσεων).
  • Εξασφάλιση πλειοψηφίας του δημάρχου και του περιφερειάρχη στις επιτροπές (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σους δήμους, Οικονομική Επιτροπή και λοιπές επιτροπές στις περιφέρειες). Με τον τρόπο αυτό ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες διατηρώντας όμως το σημαντικό ρόλο του δημοτικου ή περιφρειακού συμβουλίου. Παράλληλα μεταφέρεται στις επιτροπές περιορισμένος αριθμός αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου.
  • Εξασφάλιση πλειοψηφίας του δημάρχου και του περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο ΟΤΑ ώστε να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση της πολιτικής του δημάρχου με τα νομικά πρόσωπα.
  • Προσαρμογή του τρόπου ψήφισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ (καθώς και του τεχνικού προγράμματος, του επιχειρησιακού προγράμματος και της ψήφισης τελών) και εισαγωγή νέας διαδικασίας η οποία δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις – πλην δημάρχου / περιφερειάρχη – τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκμηριωμένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής αντιπρότασης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου ισχύει η πρόταση / εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
  • Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε ένα έτος ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά την πάροδο 6 μηνών.
  • Σε συνεργασία με τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας κάθε περιφέρεια προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνεργασία για όλο το έτος με την κεντρική κρατική δομή.