Στους Δήμους περνά πλέον μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από τις αρχές του 2019.
Σύμφωνα με τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή στις 11 Δεκεμβρίου, το κράτος αναλαμβάνει την μισθοδοσία του προσωπικού ενώ τα υπόλοιπα έξοδα θα αναλάβουν οι Δήμοι. Αυτό θα αποτελέσει μια ακόμα πηγή προβληματισμού των Δήμων οι οποίοι βλέπουν τις κρατικές επιχορηγήσεις να μειώνονται και τα έξοδα να αυξάνονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Κεντρική Ένωση Δημων Ελλάδος προβληματίζεται για τις μεταβολές και προγραμματίζει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της.

Με την αλλαγή του νομικού πλαισίου οι υπάλληλοι των κατά τόπους Βοήθεια στο Σπίτι θα περάσουν στους Δήμους αφού όμως απολυθούν και αφού οι Δήμοι φτιάξουν κανονισμούς λειτουργίας εντός του Ιανουαρίου 2019. Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ και έως της επικύρωσης των καταλόγων προσληφθέντων, οι νυν εργαζόμενοι θα εργάζονται υπό προσωρινό καθεστώς.