Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή του προσκαλεί τα μέλη του ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων, την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, ώρα 19:30, στα γραφεία του.

Θέματα:

  1. Έγκριση Απολογισμού  Οικον. Έτους  2019
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού  Οικον. Έτους  2020
  3. Έγκριση Πρόσθετης  Εισφοράς  υπέρ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
  4. Έκθεση πεπραγμένων
  5. Παν έκτακτο και επείγον

Σε περίπτωση  μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/7.