Όλα μέλι – γάλα μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Απόστολο Καμαρινάκη.
Η συνάντηση ακολούθησε την αυστηρή ανακοίνωση εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων οτι η νέα Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνος, αρνείται να πληρώσει Τέλη Καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Μεγαρέων.

Από τη συνάντηση, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Δήμου, προς το παρόν δεν βρέθηκε λύση και δεν είναι πουθενά ορατό ότι ο ΟΛΕ θα πληρώνει τα τέλη τα οποία αναλογούν στο Δήμο εφόσον ο Δήμος Μεγαρέων προσφέρει υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισμού στους χώρους των λιμανιών.
Αντ’ αυτού εξαγγέλθηκε ότι εξετάζεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών για τη συνέχιση της συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων από τον Δήμο  σε όλους τους  χώρους δικαιοδοσίας του ΟΛΕ ΑΕ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων.

Κατά τη συνάντηση επικράτησε θετικό κλίμα και δόθηκαν αμοιβαίες διευκρινήσεις για την επίλυση και διευθέτηση του θέματος το οποίο είχε προκύψει αναφορικά με τα οικονομικά ανταλλάγματα τα οποία είχαν καθοριστεί στο παρελθόν και κατέβαλλε ο ΟΛΕ ΑΕ προς τη Δήμο.

Για το θέμα αποφασίστηκε από κοινού να ανατεθεί στα τεχνικά κλιμάκια του Δήμου και του ΟΛΕ η σύνταξη σχετικής σύμβασης αφού προηγουμένως διευθετηθούν οι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες.