Σε απάντηση των ισχυρισμών του τέως Δημάρχου Μεγαρέων Γιάννη Μαρινάκη ότι τα πεζοδρόμια της οδού Γεωργίου Μενιδιάτη κατασκευάστηκαν με προχειρότητα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου απαντά.

«Η  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΜΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΠΕΖΟ  ΠΟΛΙΤΗ».

Έτσι  καταλήγει το δελτίο τύπου του συνδυασμού του Κου Μαρινάκη.

Μόνο που αυτό πρέπει να το  εννοείς και όχι μόνο να το λες.

Επειδή η Τεχνική Υπηρεσία  το ασπάζεται έμπρακτα, συνέταξε μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γ. Μενιδιάτη από την οδό Χρ. Μωραΐτη έως την εκκλησία της Μητροπόλεως

Σκοπός της μελέτης ήταν, η δημιουργία  πεζοδρομίων με περιορισμό  του πλάτος του οδοστρώματος ώστε να αποτρέψει την ούτος η άλλος παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων επί της οδού Γ. Μενιδιάτη.

Η παράνομη στάθμευση καθιστούσε αδιάβατο τον δρόμο για τα αυτοκίνητα, ενώ λόγω  ανυπαρξίας πεζοδρομίων σε πολλά σημεία και λόγω ανομοιομορφίας και  κακής κατάστασης σε κάποια άλλα,  υπήρχε  κίνδυνος και για την ασφάλεια των πεζών  αφού ήταν  αναγκασμένοι να κυκλοφορούν επί του οδοστρώματος.   Το πρόβλημα αυτό  πολλαπλασιαζόταν και όλοι το έχουμε παρατηρήσει κατά τις ημέρες και ώρες που στην ιερά Μητρόπολη τελούνται  ιερά μυστήρια η εορταστικές εκδηλώσεις.

Άλλωστε έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως το φαινόμενο, 2 – 3  αυτοκίνητα  που στάθμευαν  παράνομα  στον ήδη στενό δρόμο να δημιουργούν  τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε ομοφώνως από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου ήταν υποχρεωμένος, να συντάξει μελέτη εφαρμογή (τοπογραφική αποτύπωση – λεπτομερή  χάραξη του δρόμου – χάραξη επί του εδάφους) και αφού εγκριθεί από την υπηρεσία να προβεί στην κατασκευή του έργου.  Αντ’ αυτού ο εργολάβος επιχείρησε με μετροταινία και ανειδίκευτους εργάτες να χαράξει τον δρόμο.

Άμεσα επενέβη η υπηρεσία,  χάραξε  επί του εδάφους  τα  προβλεπόμενα  από  την  μελέτη  τοπογραφικά  στοιχεία  και ο δρόμος κατασκευάζεται κανονικά.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι ήδη  ορατά.  Άνετη διέλευση για κάθε είδους τροχοφόρο όχημα, δημιουργία πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου για την ασφαλή διέλευση των πολιτών , διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής με εύκολη πρόσβαση στις ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης, (εκεί που τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα τους εγκλώβιζαν),  τάξη και άνεση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Μία βόλτα από το έργο ακόμα και σήμερα που δεν έχει περαιωθεί  πείθει και τον πλέον κακόπιστο συμπολίτη  για την επιτυχή παρέμβαση.

Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για …

 

Ο    Διευθυντής Τ.Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ