Ύστερα από τη σχετική Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ της 3ης Αυγούστου 2017 κατά του ενδεχομένου δημιουργίας Ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα και της σύστασης υπό του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη Διεπιστημονικής Επιτροπής, η “ Επιτροπή Αγώνα Φορέων Μεγάρων και Νέας Περάμου κατά του ενδεχόμενου δημιουργίας ορυχείων βωξίτη στη Μεγαρίδα” προχώρησε για καθαρά οργανωτικούς λόγους στη σύσταση συντονιστικού οργάνου στο οποίο συμμετέχουν οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων:
⦁ Γεώργιος Μπερδελής – Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «ΤΩΡΑ Μεγάρων & Νέας Περάμου»,
⦁ Ιωάννης Μιχάλαρος – Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες Μεγάρων & Νέας Περάμου»,
⦁ Αντώνης Χοροζάνης – Επικεφαλής Δημ. Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»,
⦁ Φωτίου Σταύρος-Αντιδήμαρχος Μεγαρέων,
⦁ Παπαλευθέρης Ελευθέριος- Δημοτικός Σύμβουλος,
⦁ Πολύβιος Τσίρκας – Εξ. Σύλλογος «Τα Γεράνεια»,
⦁ Φώτης Δάτσικας – Ομοσπονδία Συλλόγων Μεγάρων και Νέας Περάμου,
⦁ Άγγελος Μακρυγιάννης – Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων,
⦁ Ευάγγελος Δαλάκας – Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέττας,
⦁ Γιαγκούλοβιτς Κων/νος-Αθλητικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καβελλάρη,
⦁ Σωτήρης Καστάνης – Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής «Αγ. Σαράντης»,
⦁ Τάσος Δέσκος – Αλληλοβοηθητικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Περάματος Μεγάρων- Η Αναγέννηση,
⦁ Μαργαρίτα Πρίφτη – Κινηματογραφική Λέσχη Κινέττας,
⦁ Χρήστος Σακελλαρίου – Αγροτικός Σύλλογος Αυγοπαραγωγών Μεγάρων Ζωικής Παραγωγής,
⦁ Άγγελος Μαραζιώτης Άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου,
⦁ Κίμων Μουστάκας – Εργατικό Κέντρο,

Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής Αγώνα θα γνωστοποιούνται και θα υπογράφονται μόνο από το Συντονιστικό Όργανο.
Όσοι Σύλλογοι και Φορείς δεν έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αγώνα κι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην όλη προσπάθεια, έτσι ώστε να αποτραπεί η δημιουργία Ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κα Χατζή Κατερίνα Τηλ: 22960 29078.