Σύσκεψη – διαβούλευση   σχετικά με την δυνατότητα μεταβολής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, τον ορισμό περιόδου προσφορών ανά διετία και τις επιπρόσθετες Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων διοργανώνει η Αντιπεριφέρεια Δυτικής την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017, ώρα 12:00.

Στη σύσκεψη καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι επιμελητηριακών, συνδικαλιστικών ή άλλων οργανώσεων καθώς και έμποροι ή ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Η θεματολογία:
Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι

  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Πρόταση με τεκμηρίωση αναγκαιότητας για μεταβολή των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
 • Περίοδος προσφορών ανά δύο έτη
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις προσφορές  στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Πρόταση με τεκμηρίωση αναγκαιότητας για ορισμό περιόδου προσφορών ανά δύο έτη με μέγιστη διάρκεια έναν μήνα κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
 • Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και επιπρόσθετες Κυριακός
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις υφιστάμενες προαιρετικές Κυριακές, ιδιαίτερα με τοπικά κριτήρια και υπό τους όρος του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 4177/2013  όπως ισχύει  στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Πρόταση με τεκμηρίωση αναγκαιότητας για ορισμό επιπρόσθετων Κυριακών προαιρετικής λειτουργίας σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε επί μέρους χωρικές ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Ζητείται να ληφθεί υπόψη ότι οι υφιστάμενες έρευνες του ΙΝΕΜΥ (2014) καταδεικνύουν ότι

 • Σημαντικό ποσοστό (περίπου 1/3) δεν συμμετέχει στις εκπτωτικές περιόδους
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπτώσεων κυμαίνεται κάτω του 20%
 • Σημαντικό ποσοστό, περίπου 4 στους 10 εμπόρους πιστεύουν ότι δεν επηρεάζουν τον συνολικό τζίρο τους
 • Τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η Κυριακή δεν επηρέασε θετικά τον τζίρο του εκπτωτικού δεκαημέρου και
 • Μόλις το 1% των επιχειρήσεων προσέλαβε επί πλέον υπάλληλο για να καλύψει τις ανάγκες απασχόλησης προσωπικού για τις Κυριακές.