Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Πέμπτη 6 Μαΐου, ώρα 20:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 118/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων 1ου τριμήνου 2021».
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2021 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικον. έτος 2020».
 3. Περί ένταξης του Δήμου Μεγαρέων ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) στις παρεχόμενες υπηρεσίες του οποίου ανήκει το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).
 4. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
 5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφική Μονάδα Εκτροφής Ωοτόκων Ορνίθων και Αναθρεπτηρίου» στη θέση «Άκρες Κουλουρίδια ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι» Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την PEG FARM OE.
 6. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης στα 90 στρέμματα, με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Κάτω Αλώνι» και χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις στη θέση «Παλιόκαστρο» του Δήμου Μεγαρέων του φορέα ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της υπό ίδρυσης εγκατάστασης «Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΕΚ & αποθήκευσης, διαλογής και μεταφόρτωσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» της εταιρείας «Κύρκος Μουσκάτ και Σία ΟΕ», επί της ανωνύμου δημοτικής οδού στην θέση «Κουλουριώτικο Μονοπάτι» εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων».
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Μηχανουργείο» της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.», επί της ανωνύμου δημοτικής οδού στην θέση «Λάκκα Καλογήρου» εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεγαρέων, εκτός ορίων οικισμού, εκτός  ζώνης Ε.Ο.».
 9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης για τον ιατρό Μουρτζούκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου, εμπρός από την είσοδο του Παθολογικού Ιατρείου, που στεγάζεται επί της οδού Π. Γεωργακή 23 στα Μέγαρα».
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης τοποθέτησης δύο πλαστικών κολωνακίων στις δύο άκρες της γκαραζόπορτας της κατοικίας του κ. Κορώση Σωτηρίου του Παναγιώτη, επί της οδού Παλαιολόγου 60 στα Μέγαρα».
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης άδειας εκτέλεσης εργασιών στην κ. Μπισταράκη Ελένη για απότμηση- υποβιβασμό πεζοδρομίου σε τμήμα του πεζοδρομίου και συγκεκριμένα επί της οδού Πίνδου αρ. 9 του Ο.Τ. 4 στα Μέγαρα».
 12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης αδειών τομών για την κατασκευή αγωγών –φρεατίων , άδεια κατάληψης οδοστρωμάτων για γεωτεχνικές έρευνες κ.τ.λ., εντός περιοχής αρμοδιότητας Δήμου Μεγαρέων, για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος Αττικής- Κρήτης (Κορακιά)- Ελληνικό τμήμα 3.1033 του PCI Eurasia interconnector, χερσαίο τμήμα Αττικής.
 13. Ένταξη του Δήμου Μεγαρέων ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή -Climattica”- Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων