Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 442/2017 απόφαση Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί έγκρισης οικον. καταστάσεων για το οικον. έτος 2014.
  1. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ Τριμήνου 2018.
  1. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Α’ Τριμήνου 2018.
  1. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
  1. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
  1. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων».
  1. Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» από την Περιφέρεια Αττικής.