Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 18η Ιουλίου 2018. ‘ωρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ οικονομικού έτους 2018.
 4. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων, καθορισμός ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και ορισμός διαστημάτων καταβολής τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11836/17-4-2018 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
 5. Επιλογή χώρου γα την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 6. Περί ανάληψης δαπάνης των λειτουργικών εξόδων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου.
 7. Περί ανάληψης δαπάνης των λειτουργικών εξόδων του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου.
 8. Περί έγκρισης αιτήματος για την υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης στην Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της παρ. 1  του αρ. 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017).
 9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού  λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου
 10. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου
 11. Περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στην Αργυρώ Κ. Τζεμπελίκου.
 12. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Περάμου».
 13. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β’ Φάσης».
 14. Αποδοχή των όρων του Γ.Ε.Σ για την Διάνοιξη πεζοδρόμου στην νότια πλευρά της Σχολής Πυροβολικού στο Στρ/δο «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ».