Ενδιαφέρουσα αναμένεται να είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων, την οποία η Πρόεδρός του συγκαλεί κατεπειγόντως, προκειμένου να διαμορφωθεί γνώμη για το αν συμφωνεί ή όχι να ιδρυθεί πλωτό ιχθυοτροφείο στην Κακιά Σκάλα.

Για την ίδρυση της εν λόγω μονάδας του πρωτογενούς τομέα ενδιαφέρεται η εταιρεία Δανιήλ Εμμανουήλ η οποία έχει υποβάλλει αίτηση στην αρμίδια Αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 20:30