Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 21/12/2016, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Χορήγηση ή μη  απόφασης  προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης κατηγορίαής IΙ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΝΟΥ ιδιοκτησίας  της «IMPACT ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» δια της νομίμου εκπροσώπου της κ. ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗΣ του Δημοσθένη,  που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα, στην θέση Μούρτιζα,  περιοχς Πευκενέα  (εκτός σχεδίου) του Δήμου Μεγαρέων.
  2. Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» – «LE MIRAGE”, της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Μουρτζούκο του Σπυρίδωνος, που λειτουργεί στη θέση Παραλία Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης  μουσικής – μουσικών οργάνων, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» – «PUZZLE, της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Μουρτζούκο του Σπυρίδωνος, που λειτουργεί στη θέση Παραλία Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ»  ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταμούλη Σπυρίδωνα του Σωτηρίου που λειτουργεί  επί της πλατείας  Βασ. Φρειδερίκης και Σαρανταπόρου του Δήμου Μεγαρέων.