Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο της δράσης του για την στήριξη των επιχειρήσεων – μελών του αποφάσισε να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του Δ.Σ. Β.Ε.Π. στις περιοχές της επιμελητηριακής του Περιφέρειας με σκοπό, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ενημέρωση και υποστήριξη των ΜΜΕ – μελών του για συμμετοχή σε νέες δράσεις, σύγχρονες και καινοτόμες. Παράλληλα θα γίνεται ενημέρωση για το σύγχρονο ρόλο του Επιμελητηριακού θεσμού καθώς και τη συμβολή του στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας .

Μετά το Δήμο Περάματος σειρά παίρνει ο Δήμος Μεγαρέων όπου τη Δευτέα 4 Μαρτίου 2019 το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 18:30

Θέμα συζήτησης θα αποτελέσει και η ανάδειξη των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του διευρυμένου Δήμου Μεγαρέων και οι τρόποι επίλυσής τους με την ουσιαστική παρέμβαση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις φορέων και επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν συμβάλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας καθώς και επιχειρηματιών  παλαιών μελών Β.Ε.Π., για την πολυετή επιχειρηματική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.