Πρόθεση να υλοποιήσει συνεργατικές δράσεις μεταξύ επιχειρήσεων, εθνικών και διεθνών φορέων όπως Επιμελητήρια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και άλλα τα οποία αφορούν την πόλη των Μεγάρων (Μητρόπολη) και τις αρχαίες αποικίες της προτίθεται να υλοποιήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η υλοποίηση των δράσεων πρόκειται να γίνει μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και  στοχεύουν στην ενθάρρυνση της μεταφοράς και ανταλλαγής γνώσεων, στη δημιουργία μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων και ευκαιριών, στην προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητάς, στην στήριξη της εξωστρέφειας, στην αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας.

Το ΒΕΠ προσανατολίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της πόλης Μέγαρα Αττικής , Μέγαρα Υβλαία, Σελινούντα (Σικελία, Ιταλία), Κωνσταντινούπολη, Χαλκηδόνα, Ηράκλεια, Σηλυβρία (Τουρκία),  Μεσημβρία (Νεσέμπαρ Βουλαγαρία), Καλλάτις (Ρουμανία), Κριμαία (Ουκρανία) και ανανέωση κοινών δεσμών οι οποίοι τις ενώνουν εδώ και 2.500  χρόνια και πλέον.

Βασική επιδίωξη του ΒΕΠ, μέσω των συνεργατικών δράσεων, είναι να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους και να αναπτύσσουν μεταξύ τους διαρκώς στενότερους δεσμούς.