Στο πλαίσιο της προώθησης της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Μάνδρας η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Το έργο έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη γεωλογική ερευνά για την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου», έχει κόστος €41 χιλιάδες και σκοπό έχει τη μελέτη συγκεκριμένων περιοχών προκειμένου να κατασκευασθούν έργα ανάσχεσης.

Η Περιφέρεια Αττικής, με την εν λόγω μελέτη, κάνει ακόμη ένα βήμα για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μάνδρας, ενώ συνεχίζει ταχύτατα τις ενέργειες της για την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών γραφειοκρατικών διαδικασιών οι οποίες «τρέχουν» παράλληλα, ώστε κατά το τέλος Αυγούστου, να δημοπρατηθεί και η εργολαβία του έργου «Εκτροπή του χειμάρρου της Αγίας Αικατερίνης και διευθέτηση του χειμάρρου Σούρες».