Επιστολή προς το Δήμαρχο Μεγαρέων και το Δημοτικό Συμβούλιο αποστέλλουν οι δάσκαλοι και δασκάλες των 4ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων σχετικά με την κατ’ ανάγκην συστέγασή τους.
Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη να βρεθεί προσωρινή λύση ανεξάρτητης στέγασης του 4ου Δημοτικού σε κατάλληλο χώρο προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμοός τόσο για λόγους υγείας όσο και για λόγους ασφαλείας εξ ατίας σεισμού.

Στην επιστολή αναφέρενται χαρακτηριστικές επισημάνσεις:

  • Το προαύλιο του Σχολείου δεν επαρκεί για να κάνουν διάλειμμα από κοινού οι τετρακόσιοι μαθητές των δύο σχολείων, καθώς οι κατάλληλοι χώροι χωρίς κινδύνους είναι μόλις 1.000τ.μ.. Τα υπόλοιπα είναι εξέδρες και κήποι με δέντρα και θάμνους.
  • Τα διαφορετικά διαλείμματα που εφαρμόζουμε αναγκαστικά το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω της πανδημίας δημιουργούν περισσότερα προβλήματα καθώς η ομαδική  έξοδος και είσοδος των μαθητών στις  τάξεις δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος στις τάξεις που δεν έχουν διάλειμμα.  Το ίδιο συμβαίνει καθώς κάτω ή δίπλα από τα παράθυρα των τάξεων που έχουν μάθημα, κάνουν άλλοι μαθητές διάλειμμα.
  • Πέντε τουαλέτες κοριτσιών αντιστοιχούν σε διακόσια περίπου κορίτσια και πέντε τουαλέτες αγοριών με τέσσερα ουρητήρια για διακόσια αγόρια.
  • Οι πενήντα μαθητές ρομά που φοιτούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο έχουν ανάγκη για δύο ή και τρεις Τάξεις Υποδοχής προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Οι εναπομείναντες μαθητές ρομά του 4ου Δημοτικού, εξ αιτίας της αναγκαστικής μετεγγραφής από τη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής επτά (7) μαθητών, δεν έχουν την ευκαιρία να συγκροτήσουν τάξη υποδοχής.
  • Αίθουσες για τον σκοπό αυτό δεν υπάρχουν.
  • Δεν υπάρχει χώρος για την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Ένταξης για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη, ούτε καν χώρος για ενισχυτική διδασκαλία.
  • Δραστηριότητες (Λειτουργία Χορωδίας με διακρίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό– Βιβλιοθήκη) που είχε το Σχολείο σε ιδιαίτερο χώρο μέχρι το σχολικό έτος 2018-2019 λειτούργησαν το σχολικό έτος 2019-2020 και 2020-2021 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ουσιαστικά κατάργησαν όλες τις άλλες λειτουργίες σε αυτή (φυσική αγωγή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες – πολιτιστικές δραστηριότητες  θεατρικές παραστάσεις μαθητών, παρακολούθηση προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας).
  • Το εργαστήριο πληροφορικής μετά τη διχοτόμηση προκειμένου να ευρεθεί μία ακόμη αίθουσα είναι πολύ μικρό για είκοσι τέσσερις μαθητές που έχουν τα περισσότερα τμήματα του σχολείου.
  • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διεξάγεται στον αύλειο χώρο, ενώ ταυτόχρονα το ένα εκ των δύο σχολείων έχει διάλειμμα.

Όσο δε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συστέγαση αναφέρεται ότι αυτή ελήφθη μόνο για το σχολικό έτος 2020-2021 ως προσωρινή λύση.

Οι επισημάνσεις του διδακτικού προσωπικού θεωρούνται δίκαιες και επαρκώς τεκμηριωμένες και οι αποδόκτες είναι ανάγκη να ιςλάβουν σοβαρά υπ’ όψη και να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να βρουν λύση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή