Συγκέντρωση των συλλογικών φορέων με έδρα τα Μέγαρα και την Νέα Πέραμο συγκαλεί ο Δήμος Μεγαρέων με σκοπό την προετοιμασία για την αποτροπή της επαπειλούμενης νέας εξαιρετικής υποβάθμισης της Μεγαρίδας με την επιδιωκόμενη μεταλλευτική εκμετάλλευση στα Γεράνεια.
Η συγκέντρωση έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, ώρα 20:30

Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνη αρνητική απόφαση για το ενδεχόμενο δημιουργίας ορυχείου Βωξίτη στην περιοχή.
Οι φορείς προσκαλούνται προκειμένου να ληφθούν από κοινού με τον Δήμο αποφάσεις για την αποτροπή εγκατάστασης ενός ορυχείου η οποία τυχόν θα επιβληθεί από το Κράτος.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ