Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων, προγραμματίζει την συγκέντρωση ανακυκλώσιμου χαρτιού, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.

Στόχος της ενέργειας είναι αφενός η προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία, αφετέρου  η  ευαισθητοποίηση  των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Η ανακύκλωση, εκτός άλλων, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μειώνοντας απορρίμματα και μόλυνση, επί πλέον εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους, επιτυγχάνει οικονομικό κέρδος και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Κάθε σχολείο, ανάλογα με τον όγκο ανακυκλώσιμου χαρτιού τον οποίο θα καταφέρει να συγκεντρώσει, θα λάβει ανταποδοτικά χαρτί Α4 για φωτοτυπίες
Έτσι λοιπόν τα παλιά βιβλία και κάθε λογής έντυπα μπορούν να συγκεντρωθούν από μαθητές, από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ή ακόμα και  από διάφορους πολίτες.
Οι Υπηρεσίες του Δήμου ύστερα από συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων (τηλέφωνο 2296 82895) θα φροντίσουν όλα τα σχετικά για την μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού».