Από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Απριλίου πρόκειται να διεξαχθούν στρατιωτικές ασκήσες σε περιοχή του όρους Πατέρας η οποία περικλείεται μεταξύ των κορυφών Κανδήλι, Κατακάλι, Κορυφή, Κορυφούλα και Κόρακας.

Εφιστάται η προσοχή στους κατοίκους της περιοχής, αγρότες, κτηνοτροίφους υλοτόμους, και μελισσοκόμους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με σκοπό την ασφάλειά τους, προς αποφυγή ατυχημάτων και δυσχερειών στην εκτέλεση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής στρατιωτικής δραστηριότητας.