Σε παραχώρηση, και τυπικά, χρήσης και διαχείρισης των αθλητικών χώρων του Δήμου στον δημοτικό STADIO_MEGARWN_728_Bοργανισμό «Ηρόδωρος» προέβη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2016.
Αν και στην πραγματικότητα ο Ηρόδωρος έχει την ευθύνη χρήσης των αθλητικών χώρων η παραχώρηση της χρήσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τακτοποιεί την διοικητικά ασύμβατη κατάσταση αφενός να χρησιμοποιεί ο Ηρόδωρος αφετέρου οι αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται για την διοίκηση να λαμβάνονται από τον Δήμο Μεγαρέων.

Το θέμα είχε αναδείξει ο επικεφαλής του συνδυασμού Ενεργοί Πολίτες, Δημοτικός Σύμβουλος, Γιάννης Μιχάλαρος  γεγονός στο οποίο αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης