Στα χέρια του Δήμου Μεγαρέων βρίσκονται τα πορίσματα του διοικητικού ελέγχου για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για την πλημμύρα της 8ης Νοεμβρίου και την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2018.

Στα πορίσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών οι οποίοι υπέβαλα αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών.

Οι πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών έως την 18η Ιουλίου 2019. Έως τότε ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να προσέρχεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, 28ης Οκτωβρίου και Συληβρίας, τηλ 2296022318 προκειμένου να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του.

Τυχόν ενστάσεις επί του διοικητικού ελέγχου και αίτηση επανεκτίμησης έως την 18η Ιουλίου.