Τοξικά απόβλητα είχαν κρύψει ανάμεσα σε σωρούς μπάζων στην περιοχή του Ασπροπύργου κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα.
Αυτό διαπίστωσαν την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 μέλη του κλιμακίου
του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Στην περιοχή του Ρουπακίου, βρέθηκε τεράστιος όγκος μπάζων περιμετρικά κτηνοτροφικής εγκατάστασης και το γεγονός κίνησε τις υποψίες των επιθεωρητών οι οποίοι προέβησαν στον έλεγχο.

Στον χώρο της εγκατάστασης, εκτός από μπάζα. βρέθηκαν παλετοδεξαμενές επικίνδυνων αποβλήτων, οχήματα τέλους ζωής, λάστιχα και σωροί εμποτισμένης ξυλείας.

Αμέσως ενημερώθηκαν η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για περεταίρω ελέγχους στα σταβλιζόμενα ζώα.

Παράλληλα κινήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, με την επιβολή κυρώσεων, αλλά και για την απόσυρση και αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία