Όπως ανακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2017 στο επίσημο website www.voucher.gov.gr του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ξεκινά άμεσα η κατάρτιση των ωφελουμένων και του Δήμου Μεγαρέων.
Η κατάρτιση αφορά στην εκπαίδευση στην πληροφορική σε τρία επίπεδα.
Για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους καθώς και μαθήματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι, μετά από εξετάσεις, θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό Σπουδών το οποίο αναγνωρίζεται από το Κράτος.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία διαθέτουν κατάλληλες δομές ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάρτιση.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όπως αναφέρονται οι πάροχοι, www.voucher.gov.gr/kek/index/pid/367 πρώτο όλων αναφέρεται το μοναδικό ΚΔΒΜ το οποίο ευρίσκεται στα Μέγαρα.
Πρόκειται για το Κέντρο του Γεωργίου Προίσκου ο οποίος έχει μακρόχρονη εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων www.01elearning.gr .

Από το Megara.org ευχόμαστε καλή μάθηση στους συμπολίτες μας!