Εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια οι αρχαίοι Μεγαρείς είχαν πάρει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της φτωχής από νερό Μεγαρίδας.
Αποτελεί άξιο θαυμασμού, αν και λίγος έως ελάχιστος λόγος έχει γίνει, για το γεγονός ότι στην αρχαιότητα είχαν κατασκευαστεί φράγματα σε μικρά ρέματα προκειμένου να εμποδίσουν όλες τις ποσότητες του νερού της βροχής να πέσουν στη θάλασσα.

Με τον τέως Αντιδήμαρχο Μεγαρέων Γιάννη Δήμα βρεθήκαμε στην ευρύτερη περιοχή του Χανίου στις παρυφές των Γερανείων απ’ όπου περνούν ρέματα τα οποία βρίσκονται στις αρχές τους.
Ένα από τα μικρά αυτά ρέματα είναι αυτό το οποίο περνάει από την περιοχή Μουρτάρι και στη συνέχεια συμβάλλει στο ρέμα του Αγίου Στεφάνου.
Εκεί, κρυμμένο κάτω από θάμνους και άγρια βλάστηση ήταν το σώμα ενός φράγματος το οποίο είχε περίπου 25 μέτρα μήκος και πάχος περίπου δύο μέτρα.
Το φράγμα αποτελείτο από ογκόλιθους ορισμένοι από τους οποίους φαινόταν να έχουν βάρος δύο τόνων.
Η κρυμμένη, στο πέρασμα του χρόνου, ανθρώπινη παρέμβαση, μαρτυρά ότι από τα προ Χριστού χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιληφθεί τη ανάγκη να δαμάσουν φυσικά φαινόμενα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανυδρία η οποία επικρατεί στην περιοχή.
Αν και στο σημείο αυτό δεν είναι προφανής η ύπαρξη ρέματος πλάτους μεγαλύτερου από 20 μέτρα, η προσεκτική παρατήρηση το προδίδει.
Στο πέρασμα των αιώνων η κοίτη του χειμάρρου έχει γεμίσει από προσχώσεις και στο πλάι έχουν διαμορφωθεί δυο μικρότερες κοίτες οι οποίες προσπερνούν το φράγμα από το πλάι.

Δεν αποτελεί λοιπόν παράδοξο, το γεγονός ότι μέχρι και μερικές δεκαετίες πριν, στο γνωστό σημείο, Μουρτάρι, του Χανίου, ανέβλυζε νερό από το οποίο αντλούσαν οι αγρότες της περιοχής για τις ανάγκες τους.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για την τρέχουσα κατάσταση και για την ανάγκη να κατασκευαστούν υδατοφράκτες στα Μέγαρα, γεγονός για το οποίο υπάρχει γενική συμφωνία, ο κ. Δήμας μας ενημέρωσε ότι αυτήν την περίοδο βρίσκονται δύο μελέτες σε εξέλιξη, εδαφολογική και υδρολογική, προκειμένου να γίνει αρχή για την κατασκευή υδατοφράκτη ο οποίος θα καλύψει επιφάνεια περίπου 90 στρεμμάτων.