Μετά από δυόμιση χρόνια στην ηγεσία της ΔΗΚΕΔΗΜΕ, ο πρόεδρός της Σπύρος Κορώσης και η αντιπρόεδρος Κατερίνα Καστάνη πραγματοποίησαν απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Κοινωνικής Επιχείρησης.
Η επιχείρηση με την πολύπλευρη δραστηριότητα έχει μεγάλη εμπλοκή σε σημαντικούς τομείς της κοινωνικής ζωής του Δήμου οι οποίοι περιλαμβάνουν τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς, τις βιβλιοθήκες, το Βυζάντειο Ωδείο, μουσικά σχήματα, θεατρικές ομάδες, το εργαστήριο εικαστικών καθώς και διοργάνωση δράσεων όπως η Μεγάρων Γη (Μέγαρα / Σύνταγμα), χριστουγεννιάτικο χωριό και μουσικές συναυλίες.
Όλα αυτά με προϋπολογισμό ο οποίος δεν ξεπερνά το €1 εκατομμύριο ετησίως.

Το χρέος 400 χιλιάδων ευρώ το οποίο παρέλαβε το παρόν διοικητικό συμβούλιο και το οποίο αποτελείτο από οφειλές σε ιδιώτες προμηθευτές, δεδουλευμένα του προσωπικού και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ήταν ένα θυελλώδες και δυσεπίλυτο πρόβλημα το οποίο, όπως είπε ο κ. Κορώσης. Χρειάστηκε μεθοδικότητα, πνεύμα οικονομίας και καλής διαχείρισης ώστε σήμερα να μην υφίσταται πλέον.
Δυσκολίες επίσης συνάντησε η διοίκηση στην προσαρμογή του προσωπικού δεδομένου ότι σημαντικές επιτελικές θέσεις στο προσωπικό κατείχαν άτομα τα οποία δεν είχαν καμία θεσμοθετημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση.
Αναγκαστικά έπαυσε η συνεργασία με αυτά τα άτομα εφόσον η διοίκηση επέλεξε να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Η έκθεση Μεγάρων Γη συνεχίστηκε αλλά στην διοίκηση Κορώση οφείλεται η σύλληψη και υλοποίηση της ιδέας της διοργάνωσης αντίστοιχης έκθεσης μια φορά το χρόνο στον σταθμό Συντάγματος στο μετρό της Αθήνας.

Το νέο και σημαντικό γεγονός το οποίο διαχειρίζεται η επιχείρηση για πρώτη φορά είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ο Δήμος Μεγαρέων είναι ο πρωταθλητής της Αττικής αφού τα Κέντρα του φιλοξένησαν 358 παιδιά σε πρώτη φάση και τώρα περισσότερα από τετρακόσια. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμών παιδιών τα οποία φιλοξενούνται σε Δήμο της Αττικής.
Η απασχόληση αυτών των παιδιών έχει ως επακόλουθο την διευκόλυνση των οικογενειών τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δράσεις των δύο Δημοτικών Βιβλιοθηκών αναπτύχθηκαν από την αντιπρόεδρο Κατερίνα Καστάνη. Οι Βιβλιοθήκες συνεργάζονται με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και με την Εθνική Βιβλιοθήκη και μέσω αυτών των συνεργασιών απασχολούνται πολλοί νέοι και κυρίως μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα για τα παιδιά είναι πολλά και διάφορα και έχουν κυρίως σκοπό να φέρουν τους νέους κοντά στο βιβλίο και την σύνδεση του περιβάλλοντος με την κοινωνική ζωή και την ιστορία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης και στην στήριξη την οποία η ΔΗΚΕΔΗΜΕ παρέχει στα μέλη της.

Το Δημοτικό Γηροκομείο είναι η επόμενη πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η διοίκηση και εκφράστηκε η ελπίδα ότι θα λειτουργήσει σε μεγάλη πληρότητα.

Βασική παράμετρος αποτελεί για την εξυγίανση της επιχείρησης το ξεπλήρωμα του χρέους το οποίο ήταν ένα βαρίδι της τάξης του 40% του ετήσιου προϋπολογισμού και αυτό χάρη στην επιλογή του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη να το καθαρίσει.
Είναι γεγονός ότι στην ΔΗΚΕΔΗΜΕ έχει πλέον εφαρμοσθεί ένα διαφορετικό από τα περασμένα χρόνια μοντέλο διοίκησης το οποίο μακριά από τα πρότυπα του παρελθόντος λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, χωρίς όμως να παραβλέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα τον οποίο ορίζει ο νομοθέτης.
Είναι εμφανές ότι έχουν καταργηθεί πλέον οι άδηλες συναλλαγές, αυτό που στην αγορά λέγεται «κάτω από το τραπέζι», υπάρχει πνεύμα διαφάνειας, εξορθολογισμού των δαπανών και εφαρμογής της «κοινής λογικής».

Φαίνεται ότι από τους διοικούντες υπάρχει ένα εφικτό όραμα το οποίο ελπίζουν να προχωρήσουν και να πραγματώσουν παρά την περιβάλλουσα δραματική κατάσταση της οικονομίας.