Να ελέγξουν και να κατεδαφίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εμποδίζουν τον καθαρισμό των ρεμάτων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη δασική πυρκαγιά ζητά με επιστολή της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Υπηρεσία Δόμησης του δήμου Παλλήνης η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Η Περιφερειάρχης αναφέρει ότι «διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας ότι ανάντη των οδών Δημοκρατίας και Ποσειδώνος από την περιοχή της Ραφήνας μέχρι και την περιοχή Μάτι και για μήκος πλέον των τριακοσίων έως πεντακοσίων μέτρων τα υπάρχοντα ρέματα κατά τμήματα περιορίζονται από ιδιωτικές κατασκευές (κατοικίες-μάντρες κλπ), καθώς και από δημοτική οδοποιία.

Επιπλέον ζητείται από την ΑΔΑ και τον Δήμο Παλλήνης, προκειμένου να είναι δυνατός ο καθαρισμός των υπαρχόντων ρεμάτων, να ελεγχθούν αυτές οι κατασκευές σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εν λόγω Υπηρεσίας. (Π.Δ.267/1998 ΦΕΚ Α΄195 για τον χαρακτηρισμό και την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και άρθρο 280 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87).